Τελευταίες προσθήκες / Last updates 10-5-2016

10-5-2016

Στην κατηγορία “Βιβλία βυζαντινής μουσικής” (Βιβλία 20ου αι.) προστέθηκαν τα εξής:
On “Byzantine music books” (20th cent. books) category have been added the following:
ΚΑΡΑΜΑΝΗ-ΕΩΘΙΝΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ-ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (2014)-bkm
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ (2016)-bkm
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ (2016)
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ (2015)-bkm
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ-ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ (2016)-bkm
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ-ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ (2016)-bkm
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ-ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ (2016)-bkm
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ-ΤΡΙΩΔΙΟΝ (2016)-bkm
ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ ΑΙΝΩΝ-bkm
ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΧΦ)
ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ-ΕΩΘΙΝΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ

Στην κατηγορία “Βιβλία βυζαντινής μουσικής” (Βιβλία παλαιά και ξένα) προστέθηκαν τα εξής:
On “Byzantine music books” (Old and foreign books) category have been added the following:
ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ-ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ
ΠΕΤΡΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ-ΣΤΙΧΟΙ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ (1820)

Στην κατηγορία “Θεωρία βυζαντινής μουσικής” προστέθηκαν τα εξής:
On “Byzantine music theory” category have been added the following:
CHRYSANTHOS OF MADYTOS-GREAT THEORY OF MUSIC (1820_2010)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΑ)
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-106 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-BYZANTINE MUSIC FORMULAE
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ-Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΨΑΛΕΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ (2015)

Στην κατηγορία “Αρχαία Ελληνική Μουσική” προστέθηκαν τα εξής:
On “Ancient Greek Music” category have been added the following:
MOTA_NEPOMUCENO-HEARING AND DANCING BEATS, GREEK TRAGEDY AND BRAZILIAN DANCES (2015)
UGAGLIA-ARISTOTLE PHYSICS, DIASTEMA AND LOGOS (2016)

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: